Denis Maessen is directeur en medeoprichter van Ibou Consultancy & Management. Ibou richt zich op drie focuspunten, ‘visie & strategie’, ‘mens & proces’ en ‘online & innovatie’. Ibou levert regie op organisatieontwikkeling en werkt in projecten samen met gespecialiseerde professionals van uiteenlopende disciplines. Ibou haar meerwaarde komt tot uiting in perspectief, focus en impact.

Maessen is gespecialiseerd in ‘visie & strategie’. Visieontwikkeling en strategisch denken en zijn concepten die zijn gehele carrière een belangrijke rol hebben gespeeld. De complexe strategische vraagstukken die hij begeleidt vragen daarnaast altijd om verdieping op het leiderschap welk de visie vertegenwoordigd en de strategie moet dragen. Vraagstukken waar visieontwikkeling, strategiebepaling en verandering samenkomen worden door Maessen met veel energie aangegaan.

Professionele ontwikkeling
Maessen begon zijn carrière in 1979 bij het Korps Mariniers; een onderdeel van de Koninklijke Marine. Tot 1990 vervulde hij er verschillende leidinggevende rollen. Hij was er onder andere commandant bij een contraterreur eenheid en een internationale interventie eenheid. Bij de mariniers leerde Maessen complexe situaties op te lossen in een hoog tempo. Leiderschap met bijbehorend beslis- en daadkracht zijn hiervoor van groot belang. Zijn professionele ontwikkeling omtrent strategisch denken kreeg verder vorm en inhoud toen hij vanaf 1990 als organisatieadviseur bij Alons & Partners werkte. De focus lag er op beleidsontwikkeling, veelal op nationaal niveau. Hierna volgde het adviesbureau Rijnconsult waarna Maessen vanaf 1997 een eigen bureau startte. Dit mondde uiteindelijk uit in het door Maessen zelf opgezette Gaux Group of Companies; een cluster van adviesbureaus. Namens Rijnconsult zette Maessen in de profit sector en research wereld architectuur en uitvoering van grootschalige veranderprocessen neer. Ook was hij betrokken bij bedrijfsovernames en de daarbij horende integratieprocessen. Met Gaux Group of Companies richtte Maessen zich op visie- en strategieontwikkeling voor uiteenlopende klantomgevingen. Voor opdrachtgevers van binnen en buiten Europa. In 2010 zet hij Ibou Consultancy & Management op. Sedertdien richt Maessen zich met name op leiderschapsrollen in bestuurlijke omgevingen.

Bestuur
In 2014 wordt Maessen voorzitter ad interim van het algemeen bestuur van Focwa Schadeherstel. Onder zijn voorzitterschap wordt Focwa Nieuwe Stijl opgezet, een integrale herpositionering van Focwa waarbij samenwerken en professionaliseren moeten leiden tot een moderne eigentijdse krachtige vereniging. Een vereniging waar dominantie op eigen vakinhoud een belangrijk pijler is. Sinds 2015 is Maessen daarnaast plaatsvervangend lid bij de Sociaal-Economische Raad waar hij de Nederlandse regering mede-adviseert over het te voeren sociaaleconomische beleid. Hij richt zich op de ondernemerskant en in het bijzonder op de belangen van de zelfstandig ondernemer. Dit in samenhang met het bestuursvoorzitterschap van het Platform Zelfstandig Ondernemers/ZZP. Opererend vanuit de Malietoren zet deze ledenvereniging zich in voor de Nederlandse zelfstandige ondernemer. Hieraan gerelateerd is Maessen’s bijdrage aan het EFIP – European Forum of Independent Professionals – waar hij sinds 2015 vicepresident is.

Maessen is politicoloog, jurist en econoom en doet momenteel een promotieonderzoek naar “strategisch denken van topbestuur”